Εργαλείο Μετατροπής Αρχείων
Μετατροπές Γραμμογραφήσεων λόγω Καν.260 Ε.Ε.
Γενικά Στοιχεία Καταχώρησης
Πελάτης / Εντολέας
Είδος Συναλλαγής
Αιτιολογία Συναλλαγής
Δικαιούχος Εντολής
Νόμισμα
select
Χώρα Προορισμού Κεφαλαίου
select
ΑΦΜ
Για υπεράκτια (offshore) εταιρία, συμπληρώστε 999999999.
Συνολική Αξία Μετ. Κεφ. στο Εξωτ/κό
Βάσει πίνακα κινήσεως κεφαλαίων χρήσεως περιόδου 1.7.2014 - 30.6.2018
Μέγιστη Μηνιαία Αξία Μεταφ. Κεφαλαίου στο Εξωτ/κο
Βάσει πίνακα κινήσεως κεφαλαίων χρήσεως περιόδου 1.7.2014 - 30.6.2018
Τιμολόγια
   
    
Είδος ΠαραστατικούΑρ. ΠαραστατικούΗμ/νία ΠαραστατικούΚατηγορία προϊόντοςΕίδος προϊόντοςΗμ. Λήξης ΤιμολογίουΌρος Πληρωμής ΠαραστατικούΗμ. Παράδοσης ΠροϊόντοςΠοσό 
                   Σύνολο:    
Δεν υπάρχουν καταχωρημένα τιμολόγια.