Εργαλείο Μετατροπής Αρχείων
Μετατροπές Γραμμογραφήσεων λόγω Καν.260 Ε.Ε.
1. Επιλογή Κατηγορίας
2. Επιλογή Τύπου Αρχείου
3. Παραλαβή Αρχείου
 • Παρακαλούμε επιλέξτε κατηγορία αρχείων προς μετατροπή:

    Αρχεία Εισόδου

  Υποβολή αρχείων προς μετατροπή, έτσι ώστε να μπορούν να εισαχθούν σε μία από τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής (Alpha Web Banking, Alpha Mass Payments, Alpha Bank File Transfer) για αποστολή προς την Alpha Bank και εκτέλεση (π.χ. αρχεία τύπου μισθοδοσίας, πληρωμών, άμεσων χρεώσεων κ.τ.λ.)

    Αρχεία Εξόδου

  Υποβολή προς μετατροπή, αρχείων που η Alpha Bank θέτει στη διάθεσή σας μέσω των υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής Alpha Mass Payments, Alpha Bank File Transfer (‘απαντητικά’ αρχεία), που αφορούν π.χ. σε αποτελέσματα εκτελέσεως αρχείων (π.χ. μισθοδοσίας, πληρωμών, άμεσων χρεώσεων) καθώς και ενημερωτικά αρχεία (π.χ. αναθέσεων / ανακλήσεων άμεσων χρεώσεων - παγίων εντολών κ.τ.λ.

    Μετατροπή λογαριασμών σε μορφή IBAN

  Υποβολή αρχείων που περιέχουν πολλαπλές εγγραφές λογαριασμών σε 15-ψήφια μορφή, με σκοπό της μετατροπή τους σε μορφή IBAN.

 • Παρακαλούμε επιλέξτε τον τύπο αρχείου που επιθυμείτε να μετατρέψετε:

    Αρχεία Alpha Web Banking

    Αρχεία Alpha Mass Payments

    Αρχεία Alpha Bank File Transfer

 • Παρακαλούμε επιλέξτε το αρχείο για παραλαβή:

  Κωδ. Εντολέα (CPayID)
  Κωδ. ΚΧΠ
  Α/Α ημέρας (001-099)
  Χρέωση
  Αρ. Λογαριασμού (IBAN)
  Σκοπός Πληρωμών

  Κωδ. Πελάτη (CDI)
  Α/Α ημέρας (001-099)
    Επιλέξτε αρχείο

Παρουσιάστηκε σφάλμα!

×